Doorlopende evenementenverzekering

Overzicht Schade Aanvragen

Schade melden

Is er sprake van schade of een ongeval tijdens het evenement, of moet het evenement uitgesteld worden?

Neem direct contact op met uw contactpersoon of bel tijdens kantooruren
020 - 430 5538.

Neem direct contact op

Meld uw
schade
hier

Schadeformulier

Om schade te melden dient u een schadeaangifteformulier in te vullen. Dit formulier moet altijd ondertekend worden door de organisator van het evenement. U kunt dit formulier opvragen bij de afdeling klantenservice via bovengenoemd telefoonnummer of downloaden:

U kunt dit formulier sturen naar:
Aon SRE
Postbus 12250
1100 AG Amsterdam.

Melden persoonlijke ongevallen

Als er zich persoonlijke ongevallen voordoen tijdens uw evenement gelden de volgende voorwaarden: in geval van overlijden dient Aon Verzekeringen binnen 48 uur telefonisch op de hoogte te worden gebracht. Bij ongevallen met kans op blijvende invaliditeit dient binnen 8 dagen schriftelijk melding te worden gemaakt.