Meest verkocht sinds 2010

Aon Evenementenverzekering

Van markt tot bedrijfsfeest, Aon heeft een passende verzekering voor alle evenementen binnen Europa.

Offerte aanvragen

Evenementenverzekering Dekking

Van markt tot bedrijfsfeest, ook in de coronatijd heeft Aon een evenementenverzekering, hetzij in aangepaste aflopende vorm, voor evenementen binnen Europa.

Corona heeft een grote impact op de evenementenbranche en dus ook op de verzekering die u voor uw evenement wenst af te sluiten. Omdat verzekeraars tijdelijk het evenement eerst willen beoordelen is het helaas niet mogelijk om direct online een verzekering af te sluiten. Heeft u een evenement en wenst u deze te verzekeren? Vul dan hier het offerte-aanvraagformulier in.

Heeft u vragen, bekijk hier de meest gestelde vragen. Of neem telefonisch contact met ons op 088 810 81 72

Wilt u uw activiteiten als Oranjevereniging verzekeren? Neemt u dan telefonisch contact met ons op 088 810 81 72.

Verschillende dekkingen

De dekking van de Aon evenementenverzekering bestaat uit vier onderdelen. U kunt zelf een passende evenementenverzekering samenstellen:

Offerte aanvragen

Geen
eigen
risico

Onkosten

Deze dekking vergoedt onkosten als het evenement tegen de wil van de verzekerde wordt onderbroken, uitgesteld of afgelast. Het gaat om kosten die al betaald zijn of nog betaald moeten worden. Er is bij deze dekking geen eigen risico. De verzekerde som van deze dekking is tijdelijk gemaximeerd tot EUR 250.000,-.

Ongevallen & aansprakelijkheid

Als organisator kunt u aansprakelijk worden gesteld voor lichamelijk letsel en schade aan eigendommen van personen. Met de Ongevallen- & aansprakelijkheidsdekking kunt u zich hiertegen verzekeren. De ongevallendekking geldt voor alle medewerkers en vrijwilligers van het evenement en voor personen die de verzekering hebben afgesloten. Optioneel kunt u deelnemers en/of bezoekers meeverzekeren. Het verzekerde bedrag in geval van overlijden bedraagt EUR 5.000 en in geval van algehele blijvende invaliditeit EUR 50.000. Per gebeurtenis wordt maximaal EUR 1.250.000 uitgekeerd.

Voor de aansprakelijkheid is het eigen risico EUR 100,-. Let op: er is geen dekking voor zaken onder opzicht opgenomen in de aansprakelijkheidsdekking. Als een bezoeker iets kapot maakt op de gehuurde locatie, bent u hiervoor niet verzekerd.

Waardevolle objecten

Verzeker u voor materiƫle schade of verlies van bezittingen of gehuurde zaken, tijdens het transport en op de door u aangegeven locatie. Wat de oorzaak ook is, het verlies van verzekerde objecten en schade aan deze objecten is verzekerd. Het eigen risico bedraagt EUR 250,-.

Offerte aanvragen

Extreme weersomstandigheden

Kan extreem weer uw evenement laten mislukken? Met deze dekking worden kosten vergoed als uw evenement door extreem weer uitgesteld, onderbroken of afgelast moet worden.

Extreme weersomstandigheden zijn van korte duur en gaan gepaard met stortregens en/of zware stormen. Er moet sprake zijn van:

  • Een weersomstandigheid die maximaal 12 uur aan houdt.
  • Er moet meer dan 25mm per uur aan regen, hagel en/of sneeuw vallen in de verzekerde periode.
  • Er zijn windstoten van meer dan 62 km per uur (17,2 meter per seconde; 8 Beaufort), die langer dan 10 minuten aanhouden.
  • Er is lokaal of regionaal sprake van stortregens en/of zware windstoten. De minimale windkracht is 8 Beaufort.

Hierbij is de vaststelling door het hoofdstation van het KNMI of Meteo Consult dat zich het dichtst bij de locatie van het evenement bevindt, bindend.

Grote evenementen

Bij grootschalige evenementen kan meer misgaan en zijn de risico's groter. De experts van Aon voorzien u graag van advies en stellen een passende verzekering samen voor evenementen met een budget hoger dan EUR 250.000,- of met meer dan 10.000 deelnemers. Vul uw gegevens in en onze medewerkers nemen contact met u op.

Offerte aanvragen