Evenementenverzekering Dekking

Schade melden

Is er sprake van schade of een ongeval tijdens het evenement, of moet het evenement uitgesteld worden?

Bij schade van meer dan EUR 450,- dient u direct contact op te nemen met Aon Verzekeringen, afdeling klantenservice, via telefoonnummer 071 - 364 3510 (tijdens kantooruren), zodat eventueel een expert ingeschakeld kan worden.

Neem direct contact op

Meld uw
schade
hier

Schadeformulier

Om schade te melden dient u een schadeaangifteformulier in te vullen. Dit formulier moet altijd ondertekend worden door de organisator van het evenement. U kunt dit formulier opvragen bij de afdeling klantenservice via bovengenoemd telefoonnummer of downloaden:

U kunt dit formulier mailen naar:
claims.nederland@aon.nl

Melden persoonlijke ongevallen

Als er zich persoonlijke ongevallen voordoen tijdens uw evenement gelden de volgende voorwaarden: in geval van overlijden dient Aon Verzekeringen hiervan binnen 48 uur telefonisch op de hoogte te worden gebracht. Bij een kans op blijvende invaliditeit dient binnen 8 dagen na het ongeval hiervan schriftelijk melding te worden gedaan.