Evenementenverzekering Dekking

Verzekeringsvragen met betrekking tot het coronavirus:


Ben ik verzekerd als ik als organisator een evenement moet afblazen als gevolg van het Corona-vrius?

De onkosten door het afgelasten, onderbreken of voortijdig beëindigen van een evenement vanwege het coronavirus zijn:
- verzekerd als u de evenementenverzekering heeft afgesloten vóór 27 februari 2020.
- niet verzekerd als u een evenemtenverzekering heeft afgesloten vanaf 27 februari 2020.
Het afgelasten van een evenement door het coronavirus is geen onvoorziene gebeurtenis meer. Daarom sluiten verzekeraars dit risico uit voor verzekeringen afgesloten vanaf eind februari. De onderstaande clausule is voortaan van toepassing op de onkostendekking. Klanten met een evenementenverzekering zonder dekking voor onkosten kunnen de polis annuleren als het evenement niet doorgaat. U moet dan wel aantonen dat er geen risico is gelopen.

Hoe luidt de corona-clausule die van toepassing is op nieuw afgesloten evenementenverzekeringen?

Clausule die van toepassing is op nieuw afgesloten evenementenverzekeringen (vanaf 27 februari). Niet gedekt is individuele absentie of uitstellen, onderbreken of voortijdig beëindigen van het evenement in verband met het Coronavirus (zowel nationaal als internationaal) en/of in verband met (door de verantwoordelijke autoriteiten) te nemen/genomen maatregelen ter voorkoming van verspreiding van de hiervoor bedoelde ziekte. Dit geldt ongeacht de mate van voorzienbaarheid van de uitbraak van de hiervoor bedoelde ziekte.

Geldt er een maximum verzekerd bedrag bij de onkostendekking?

De maximale verzekerde som bedraagt EUR 250.000,-. Vanaf een verzekerd bedrag van € 100.000,- dient bij de offerte aanvraag een specificatie van het onkostenbedrag te worden toegevoegd.

Welke aanvullende clausules gelden sinds het Corona virus?

De uitsluitingsclausule `epidemieën, pandemieën en besmettelijke ziekten¿ op de rubrieken Aansprakelijkheid en Onkosten en de clausule `intrekken vergunning¿.

Wat is de premie voor een evenementenverzekering?

Op basis van de voorwaarden die de overheid sinds het coronavirus stelt aan het organiseren van evenementen, dienen wij eerst in het bezit te komen van een offerte aanvraagformulier. Naar aanleiding hiervan zullen wij het risico beoordelen en waar mogelijk een offerte uitbrengen inclusief premie.


Voor overige verzekeringsvragen met betrekking tot het coronavirus klik hier.


Algemene Veelgestelde Vragen:

Welke dekking biedt de evenementenverzekering?

De evenementenverzekering bevat de onderdelen onkosten, ongevallen- & aansprakelijkheidsdekking, waardevolle objectendekking en/of de dekking voor extreme weersomstandigheden. Deze onderdelen zijn los af te sluiten. De polisvoorwaarden kunt u downloaden.

Welk bedrag keert Aon uit bij onkosten?

Aon vergoedt de kosten die worden genoemd in de voorwaarden. Het bedrag is nooit hoger dan het bedrag waarvoor u verzekerd bent. Eventuele inkomsten worden afgetrokken van dit bedrag. Aon vergoedt alleen kosten die worden gedekt door de verzekering.

Wat is er precies verzekerd onder aansprakelijkheid?

Schade aan personen:

Letsel en benadeling van de gezondheid van personen, al dan niet met de dood tot gevolg, met inbegrip van de schade die daaruit voortvloeit.

Schade aan zaken:

Beschadiging, vernietiging en verdwijning, maar ook verontreiniging of vuil worden van zaken die niet het eigendom zijn van de verzekeringsnemer, met inbegrip van de schade die daaruit voortvloeit.

Hierbij is de maximaal verzekerde som EUR 2.500.000,- per aanspraak. De duur van het evenement mag niet langer zijn dan 14 dagen (336 uur). Voor meer uitgebreide informatie, zie de voorwaarden.

Is er een eigen risico?

Ja, bij de aansprakelijkheidsverzekering is het eigen risico EUR 100,- en bij de uitgebreide waardevolle objectendekking is het eigen risico EUR 250,-.

Is er een opstaldekking opgenomen in de aansprakelijkheidsdekking?

Nee, er is geen dekking voor zaken onder opzicht opgenomen in de aansprakelijkheidsdekking. Dus als bijvoorbeeld een bezoeker iets kapot maakt op de gehuurde locatie, bent u hiervoor niet verzekerd.

Wat bedoelt Aon met extreme weersomstandigheden?

Extreme weersomstandigheden zijn kortstondige weerscondities die gepaard gaan met stortregens en/of zware stormen. Er moet sprake zijn van:

  • Een weersomstandigheid die maximaal 12 uur aan houdt.
  • Er moet meer dan 25mm per uur aan regen, hagel en/of sneeuw vallen in de verzekerde periode.
  • Er zijn windstoten van meer dan 62 km per uur (17,2 meter per seconde; 8 Beaufort), die langer dan 10 minuten aanhouden.
  • Er is lokaal of regionaal sprake van stortregens en/of zware windstoten. De minimale windkracht is 8 Beaufort.
Wat moet ik doen bij schade?

Bij schade bent u verplicht Aon Verzekeringen zo spoedig mogelijk in te lichten. Neem bij schade contact op met de afdeling klantenservice via 071-36 43 510, zodat eventueel een expert ingeschakeld kan worden.

Wat moet ik doen als iemand een ongeluk krijgt?

Als er sprake is van blijvende invaliditeit bent u verplicht Aon zo spoedig mogelijk (uiterlijk binnen 3 maanden) op de hoogte te brengen van een ongeluk.

Om de schade te melden dient u een schadeformulier in te vullen. Dit formulier moet altijd ondertekend worden door de verzekeringnemer, de persoon die de verzekering heeft afgesloten. U kunt dit formulier opvragen bij de afdeling klantenservice via 071-36 43 510.

Kan elk soort evenement verzekerd worden?

Ja, dat is mogelijk. Bij bijzonder risicovolle activeiten of een begroting voor het evenement groter dan EUR 250.000 kunt u een maatwerk-offerte aanvragen. Neemt u contact op met Aon Risk Services via 020-430 5393 of e-mail SRE@aon.nl.

Onder bijzonder risicovolle activeiten verstaat Aon activiteiten met een snelheidselement, professionele sportbeoefening, parapenten, parachutespringen, bungeejumpen, helikopterdropping, off-piste skiën/snowboarden en vuurwerk.